Bitcoin을 위한 프로세서

Bitcoin 마이닝에서 성능에 따른 프로세서 등급을 만들었습니다. 모든 제조업체 및 모든 시장(데스크톱, 랩톱 및 서버)의 프로세서가 고려됩니다. 비트코인 마이닝 속도를 알 수 없는 프로세서는 등급에 포함되지 않습니다.

No.
프로세서
유형
소켓
Mh/s
핵/스레드
생산연도
현재 가격
TDP
1
Intel Xeon E5-2683 v4
Xeon E5-2683 v4
서버 FCLGA2011-3 207.00 16 / 32 2016 125 USD 120 W
2
Intel Xeon E5-2695 v4
Xeon E5-2695 v4
서버 FCLGA2011-3 162.00 18 / 36 2016 1978 USD 120 W
3
Intel Xeon E5-2650 v3
Xeon E5-2650 v3
서버 Intel Socket 2011-3 161.00 10 / 20 2014 47 USD 105 W
4
Intel Xeon E5-2696 V3
Xeon E5-2696 V3
서버 Intel Socket 2011-3 150.00 18 / 36 88 USD 145 W
5
Intel Core i7-6950X
Core i7-6950X
데스크톱 Intel Socket 2011-3 105.00 10 / 20 2016 563 USD 140 W
6
Intel Core i7-6900K
Core i7-6900K
데스크톱 Intel Socket 2011-3 102.00 8 / 16 2016 313 USD 140 W
7
Intel Core i7-5960X
Core i7-5960X
데스크톱 Intel Socket 2011-3 102.00 8 / 16 2014 207 USD 140 W
8
Intel Xeon E5-1650 v3
Xeon E5-1650 v3
서버 Intel Socket 2011-3 82.00 6 / 12 2014 24 USD 140 W
9
Intel Core i7-6800K
Core i7-6800K
데스크톱 Intel Socket 2011-3 79.00 6 / 12 2016 184 USD 140 W
10
Intel Core i7-5820K
Core i7-5820K
데스크톱 Intel Socket 2011-3 79.00 6 / 12 2014 181 USD 140 W
11
Intel Core i7-5930K
Core i7-5930K
데스크톱 Intel Socket 2011-3 74.00 6 / 12 2014 470 USD 140 W
12
Intel Xeon E5-2650 v2
Xeon E5-2650 v2
서버 Intel Socket 2011 68.00 8 / 16 2013 63 USD 95 W
13
Intel Core i7-7700K
Core i7-7700K
데스크톱 Intel Socket 1151 68.00 4 / 8 2017 240 USD 100 W
14
Intel Core i7-5775C
Core i7-5775C
데스크톱 Intel Socket 1150 56.00 4 / 8 2015 438 USD 65 W
15
Intel Core i7-6700K
Core i7-6700K
데스크톱 Intel Socket 1151 55.00 4 / 8 2015 258 USD 95 W
16
Intel Core i7-4790K
Core i7-4790K
데스크톱 Intel Socket 1150 53.00 4 / 8 2014 235 USD 88 W
17
Intel Core i7-6700
Core i7-6700
데스크톱 Intel Socket 1151 49.00 4 / 8 2015 89 USD 65 W
18
Intel Xeon E5-2620 v3
Xeon E5-2620 v3
서버 Intel Socket 2011-3 48.00 6 / 12 2014 33 USD 85 W
19
Intel Core i7-4790
Core i7-4790
데스크톱 Intel Socket 1150 48.00 4 / 8 2014 117 USD 84 W
20
Intel Core i5-6600K
Core i5-6600K
데스크톱 Intel Socket 1151 47.00 4 / 4 2015 251 USD 95 W
21
Intel Core i5-4690K
Core i5-4690K
데스크톱 Intel Socket 1150 47.00 4 / 4 2014 101 USD 88 W
22
Intel Xeon E3-1270 v3
Xeon E3-1270 v3
서버 Intel Socket 1150 46.00 4 / 8 2013 62 USD 80 W
23
Intel Xeon E3-1231 v3
Xeon E3-1231 v3
서버 Intel Socket 1150 46.00 4 / 8 2014 159 USD 80 W
24
Intel Core i7-4771
Core i7-4771
데스크톱 Intel Socket 1150 45.00 4 / 8 2013 381 USD 84 W
25
Intel Core i7-4770
Core i7-4770
데스크톱 Intel Socket 1150 45.00 4 / 8 2013 90 USD 84 W
26
Intel Xeon E3-1230 v3
Xeon E3-1230 v3
서버 Intel Socket 1150 45.00 4 / 8 2013 271 USD 80 W
27
Intel Core i7-5700HQ
Core i7-5700HQ
데스크톱 Intel BGA 1364 45.00 4 / 8 2015 899 USD 47 W
28
Intel Core i7-6820HK
Core i7-6820HK
노트북용 BGA 43.00 4 / 8 2015 2014 USD 45 W
29
Intel Core i7-4790S
Core i7-4790S
데스크톱 Intel Socket 1150 42.00 4 / 8 2014 216 USD 65 W
30
Intel Core i7-6820HQ
Core i7-6820HQ
노트북용 BGA 42.00 4 / 8 2015 768 USD 45 W
31
Intel Core i7-4810MQ
Core i7-4810MQ
노트북용 Intel Socket G3 42.00 4 / 8 2014 404 USD 47 W
32
Intel Core i5-4690
Core i5-4690
데스크톱 Intel Socket 1150 42.00 4 / 4 2014 89 USD 84 W
33
Intel Xeon E3-1505M v5
Xeon E3-1505M v5
모바일 워크스테이션용 BGA 41.00 4 / 8 2015 1888 USD 45 W
34
Intel Xeon E3-1225 v5
Xeon E3-1225 v5
서버 LGA-1151 40.00 4 / 4 2015 358 USD 80 W
35
Intel Core i5-6500
Core i5-6500
데스크톱 Intel Socket 1151 40.00 4 / 4 2015 44 USD 65 W
36
Intel Core i5-4670K
Core i5-4670K
데스크톱 Intel Socket 1150 40.00 4 / 4 2013 128 USD 84 W
37
Intel Core i7-4710MQ
Core i7-4710MQ
노트북용 Intel Socket G3 38.00 4 / 8 2014 1241 USD 47 W
38
Intel Core i7-4700HQ
Core i7-4700HQ
노트북용 Intel BGA1364 38.00 4 / 8 2013 877 USD 47 W
39
Intel Core i5-6400
Core i5-6400
데스크톱 Intel Socket 1151 37.00 4 / 4 2015 204 USD 65 W
40
Intel Core i7-5850EQ
Core i7-5850EQ
노트북용 36.00 4 / 8 2015 47 W
41
Intel Core i7-4910MQ
Core i7-4910MQ
노트북용 Intel Socket G3 36.00 4 / 8 2014 696 USD 47 W
42
Intel Core i5-4570S
Core i5-4570S
데스크톱 Intel Socket 1150 36.00 4 / 4 2013 335 USD 65 W
43
Intel Core i5-4460
Core i5-4460
데스크톱 FCLGA1150 36.00 4 / 4 2014 85 USD 84 W
44
Intel Core i5-4440
Core i5-4440
데스크톱 Intel Socket 1150 35.00 4 / 4 2013 107 USD 84 W
45
Intel Core i5-4430
Core i5-4430
데스크톱 Intel Socket 1150 34.00 4 / 4 2013 215 USD 84 W
46
Intel Core i7-4960X
Core i7-4960X
데스크톱 Intel Socket 2011 33.00 6 / 12 2013 399 USD 130 W
47
Intel Xeon E5-2609 v3
Xeon E5-2609 v3
서버 Intel Socket 2011-3 32.00 6 / 6 2014 160 USD 85 W
48
Intel Core i7-4700MQ
Core i7-4700MQ
노트북용 Intel Socket G3 30.00 4 / 8 2013 906 USD 47 W
49
Intel Core i7-3930K
Core i7-3930K
데스크톱 Intel Socket 2011 29.00 6 / 12 2011 168 USD 130 W
50
Intel Core i7-4702MQ
Core i7-4702MQ
노트북용 Intel Socket G3 29.00 4 / 8 2013 335 USD 37 W
51
Intel Xeon E5645
Xeon E5645
서버 Intel Socket 1366 28.00 6 / 12 2010 71 USD 80 W
52
Intel Core i3-6100
Core i3-6100
데스크톱 Intel Socket 1151 24.00 2 / 4 2015 72 USD 51 W
53
Intel Core i3-4360
Core i3-4360
데스크톱 Intel Socket 1150 24.00 2 / 4 2014 104 USD 54 W
54
Intel Xeon E5-2680 v2
Xeon E5-2680 v2
서버 Intel Socket 2011 23.00 10 / 20 2013 60 USD 115 W
55
Intel Core i5-4670
Core i5-4670
데스크톱 Intel Socket 1150 23.00 4 / 4 2013 419 USD 84 W
56
Intel Core i3-4160
Core i3-4160
데스크톱 Intel Socket 1150 23.00 2 / 4 2014 51 USD 54 W
57
Intel Xeon X5675
Xeon X5675
서버 Intel Socket 1366 22.00 6 / 12 2011 76 USD 95 W
58
Intel Xeon X5660
Xeon X5660
서버 Intel Socket 1366 22.00 6 / 12 2010 153 USD 95 W
59
Intel Core i3-4330
Core i3-4330
데스크톱 Intel Socket 1150 22.00 2 / 4 2013 56 USD 54 W
60
Intel Core i3-4150
Core i3-4150
데스크톱 Intel Socket 1150 22.00 2 / 4 2014 56 USD 54 W
61
Intel Core i7-4930K
Core i7-4930K
데스크톱 Intel Socket 2011 21.00 6 / 12 2013 148 USD 130 W
62
Intel Core i5-4670S
Core i5-4670S
데스크톱 Intel Socket 1150 21.00 4 / 4 2013 173 USD 65 W
63
Intel Core i3-4370T
Core i3-4370T
데스크톱 FCLGA1150 21.00 / 2015 55 USD
64
Intel Core i3-4130
Core i3-4130
데스크톱 Intel Socket 1150 21.00 2 / 4 2013 60 USD 54 W
65
AMD Opteron 6180 SE
Opteron 6180 SE
서버 AMD Socket G34 20.00 12 / 12 2011 668 USD 140 W
66
Intel Xeon X5690
Xeon X5690
서버 Intel Socket 1366 20.00 6 / 12 2011 103 USD 130 W
67
AMD Opteron 6276
Opteron 6276
서버 AMD Socket G34 20.00 16 / 16 2011 290 USD 115 W
68
Intel Core i7-2600K
Core i7-2600K
데스크톱 Intel Socket 1155 20.00 4 / 8 2011 377 USD 95 W
69
Intel Xeon X5670
Xeon X5670
서버 Intel Socket 1366 18.00 6 / 12 2010 50 USD 95 W
70
Intel Core i7-5500U
Core i7-5500U
노트북용 Intel BGA1168 18.00 2 / 4 2015 591 USD 15 W
71
Intel Xeon X5650
Xeon X5650
서버 Intel Socket 1366 16.00 6 / 12 2010 41 USD 95 W
72
Intel Xeon E5-2697 v2
Xeon E5-2697 v2
서버 Intel Socket 2011 15.00 12 / 24 2013 162 USD 130 W
73
Intel Xeon X5680
Xeon X5680
서버 Intel Socket 1366 15.00 6 / 12 2010 73 USD 130 W
74
Intel Core i5-5200U
Core i5-5200U
노트북용 Intel BGA1168 15.00 2 / 4 2015 447 USD 15 W
75
Intel Core i5-6400T
Core i5-6400T
데스크톱 FCLGA1151 14.00 4 / 4 2015 185 USD 35 W
76
Intel Core i5-2500K
Core i5-2500K
데스크톱 Intel Socket 1155 14.00 4 / 4 2011 103 USD 95 W
77
Intel Core i7-2630QM
Core i7-2630QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 14.00 4 / 8 2011 124 USD 45 W
78
Intel Core i7-3612QE
Core i7-3612QE
노트북용 Intel BGA1023 13.00 4 / 8 2012 1019 USD 35 W
79
Intel Core i7-2820QM
Core i7-2820QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 13.00 4 / 8 2011 567 USD 45 W
80
Intel Xeon E5620
Xeon E5620
서버 Intel Socket 1366 13.00 4 / 8 2010 41 USD 80 W
81
Intel Xeon E5-2680 v3
Xeon E5-2680 v3
서버 Intel Socket 2011-3 12.00 12 / 24 2014 81 USD 120 W
82
Intel Core i7-2700K
Core i7-2700K
데스크톱 Intel Socket 1155 12.00 4 / 8 2011 116 USD 95 W
83
Intel Core i7-2670QM
Core i7-2670QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 12.00 4 / 8 2011 382 USD 45 W
84
Intel Xeon E5-1680 v2
Xeon E5-1680 v2
서버 Intel Socket 2011 11.00 8 / 16 2013 4024 USD 130 W
85
Intel Core i5-3450
Core i5-3450
데스크톱 Intel Socket 1155 11.00 4 / 4 2012 135 USD 77 W
86
Intel Xeon X5482
Xeon X5482
서버 LGA771 10.00 / 2007 195 USD
87
Intel Core i7-6850K
Core i7-6850K
데스크톱 Intel Socket 2011-3 9.90 6 / 12 2016 272 USD 140 W
88
Intel Xeon E3-1245 v2
Xeon E3-1245 v2
서버 Intel Socket 1155 9.80 4 / 8 2012 257 USD 77 W
89
Intel Xeon X5450
Xeon X5450
서버 LGA771 9.60 / 2007 58 USD
90
Intel Pentium G3258
Pentium G3258
데스크톱 Intel Socket 1150 9.50 2 / 2 2014 57 USD 54 W
91
Intel Xeon W5590
Xeon W5590
서버 Intel Socket 1366 9.40 4 / 8 2009 72 USD 130 W
92
Intel Xeon X5570
Xeon X5570
서버 Intel Socket 1366 9.30 4 / 8 2009 70 USD 95 W
93
Intel Xeon E5472
Xeon E5472
서버 LGA771 9.30 / 2007 65 USD
94
Intel Xeon X5472
Xeon X5472
서버 LGA771 9.30 / 2007 131 USD
95
Intel Xeon X5365
Xeon X5365
서버 PLGA771 9.20 / 2007 86 USD
96
Intel Core i5-2380P
Core i5-2380P
데스크톱 Intel Socket 1155 9.10 4 / 2012 37 USD 95 W
97
Intel Core i5-4300U
Core i5-4300U
노트북용 FCBGA1168 9.10 2 / 4 2013 367 USD 15 W
98
Intel Xeon E5-1650 v2
Xeon E5-1650 v2
서버 Intel Socket 2011 9.00 6 / 12 2013 115 USD 130 W
99
Intel Pentium G4500
Pentium G4500
데스크톱 Intel Socket 1151 8.90 2 / 2 2015 97 USD 51 W
100
Intel Xeon E5462
Xeon E5462
서버 LGA771 8.70 / 2007 125 USD
101
Intel Xeon X5550
Xeon X5550
서버 Intel Socket 1366 8.50 4 / 8 2009 66 USD 95 W
102
Intel Xeon E5-2609 v2
Xeon E5-2609 v2
서버 Intel Socket 2011 8.30 4 / 4 2013 75 USD 80 W
103
Intel Xeon W3690
Xeon W3690
서버 Intel Socket 1366 7.90 6 / 12 2011 150 USD 130 W
104
Intel Xeon X5460
Xeon X5460
서버 LGA771 7.90 / 2007 82 USD
105
Intel Core i7-3960X
Core i7-3960X
데스크톱 Intel Socket 2011 7.80 6 / 12 2011 150 USD 130 W
106
Intel Xeon W3680
Xeon W3680
서버 Intel Socket 1366 7.60 6 / 12 2010 117 USD 130 W
107
Intel Core i5-2500
Core i5-2500
데스크톱 Intel Socket 1155 7.50 4 / 4 2011 74 USD 95 W
108
Intel Core i7-3970X
Core i7-3970X
데스크톱 Intel Socket 2011 7.40 6 / 12 2012 261 USD 150 W
109
Intel Xeon W3670
Xeon W3670
서버 Intel Socket 1366 7.30 6 / 12 2010 527 USD 130 W
110
Intel Core i7-4770K
Core i7-4770K
데스크톱 Intel Socket 1150 7.10 4 / 8 2013 320 USD 84 W
111
Intel Xeon E5520
Xeon E5520
서버 Intel Socket 1366 7.00 4 / 8 2009 59 USD 80 W
112
Intel Core i7-2640M
Core i7-2640M
노트북용 Socket G2 7.00 2 / 4 2011 114 USD 35 W
113
Intel Core i7-3920XM
Core i7-3920XM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 6.90 4 / 8 2012 1096 USD 55 W
114
Intel Core i3-2100
Core i3-2100
데스크톱 Intel Socket 1155 6.90 2 / 4 2011 65 USD 65 W
115
AMD E-350
E-350
노트북용 AMD Socket FT1 6.80 2 / 2 2010 268 USD 18 W
116
Intel Core i5-3360M
Core i5-3360M
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 6.80 2 / 4 2012 606 USD 35 W
117
Intel Core i7-4820K
Core i7-4820K
데스크톱 Intel Socket 2011 6.70 4 / 8 2013 180 USD 130 W
118
Intel Core i7-3770K
Core i7-3770K
데스크톱 Intel Socket 1155 6.50 4 / 8 2012 171 USD 77 W
119
Intel Core i5-5675C
Core i5-5675C
데스크톱 Intel Socket 1150 6.40 4 / 4 2015 192 USD 65 W
120
Intel Xeon E5430
Xeon E5430
서버 LGA771 6.40 / 2007 105 USD
121
Intel Core i5-2520M
Core i5-2520M
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 6.40 2 / 4 2011 75 USD 35 W
122
Intel Core i5-6600
Core i5-6600
데스크톱 Intel Socket 1151 6.30 4 / 4 2015 140 USD 65 W
123
Intel Xeon E3-1241 v3
Xeon E3-1241 v3
서버 Intel Socket 1150 6.20 4 / 8 2014 249 USD 80 W
124
Intel Xeon E5-1620 v2
Xeon E5-1620 v2
서버 Intel Socket 2011 6.20 4 / 8 2013 59 USD 130 W
125
Intel Core i5-3570
Core i5-3570
데스크톱 Intel Socket 1155 6.20 4 / 4 2012 89 USD 77 W
126
Intel Core i7-3770
Core i7-3770
데스크톱 Intel Socket 1155 6.10 4 / 8 2012 103 USD 77 W
127
Intel Core i5-4590
Core i5-4590
데스크톱 Intel Socket 1150 6.10 4 / 4 2014 84 USD 84 W
128
Intel Core i5-2430M
Core i5-2430M
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 6.10 2 / 4 2011 84 USD 35 W
129
Intel Xeon E3-1225 v3
Xeon E3-1225 v3
서버 Intel Socket 1150 6.00 4 / 4 2013 70 USD 84 W
130
Intel Core i7-3740QM
Core i7-3740QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 5.90 4 / 8 2012 477 USD 45 W
131
Intel Core i5-4570
Core i5-4570
데스크톱 Intel Socket 1150 5.90 4 / 4 2013 27 USD 84 W
132
Intel Core i5-3570K
Core i5-3570K
데스크톱 Intel Socket 1155 5.90 4 / 4 2012 211 USD 77 W
133
Intel Core i7-4770S
Core i7-4770S
데스크톱 Intel Socket 1150 5.80 4 / 8 2013 171 USD 65 W
134
Intel Core i7-4870HQ
Core i7-4870HQ
노트북용 Intel BGA1364 5.80 4 / 8 2014 987 USD 47 W
135
Intel Xeon E3-1230 v2
Xeon E3-1230 v2
서버 Intel Socket 1155 5.80 4 / 8 2012 66 USD 69 W
136
Intel Core i7-3770S
Core i7-3770S
데스크톱 Intel Socket 1155 5.80 4 / 8 2012 175 USD 65 W
137
Intel Core i7-3820
Core i7-3820
데스크톱 Intel Socket 2011 5.80 4 / 2012 131 USD 130 W
138
Intel Xeon L5420
Xeon L5420
서버 LGA771 5.80 / 2008 142 USD
139
Intel Core i5-2450M
Core i5-2450M
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 5.80 2 / 4 2011 84 USD 35 W
140
Intel Xeon E3-1276 v3
Xeon E3-1276 v3
서버 FCLGA1150 5.70 / 2014 177 USD
141
Intel Xeon L5430
Xeon L5430
서버 LGA771 5.70 / 2008 287 USD
142
Intel Xeon E3-1275 v2
Xeon E3-1275 v2
서버 Intel Socket 1155 5.60 4 / 8 2012 327 USD 77 W
143
Intel Core i7-3940XM
Core i7-3940XM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 5.60 4 / 8 2012 525 USD 55 W
144
Intel Core i5-3550
Core i5-3550
데스크톱 Intel Socket 1155 5.60 4 / 4 2012 171 USD 77 W
145
Intel Core i7-4860HQ
Core i7-4860HQ
노트북용 Intel BGA1364 5.40 4 / 8 2014 47 W
146
Intel Core i5-4590S
Core i5-4590S
데스크톱 Intel Socket 1150 5.40 4 / 4 2014 116 USD 65 W
147
Intel Core i5-3470
Core i5-3470
데스크톱 Intel Socket 1155 5.40 4 / 4 2012 99 USD 77 W
148
AMD Phenom II X6 1045T
Phenom II X6 1045T
데스크톱 AMD Socket AM3 5.40 6 / 6 2010 109 USD 95 W
149
Intel Core i7-3720QM
Core i7-3720QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 5.30 4 / 8 2012 454 USD 45 W
150
Intel Xeon X5677
Xeon X5677
서버 Intel Socket 1366 5.30 4 / 8 2010 765 USD 130 W
151
Intel Core i5-3470S
Core i5-3470S
데스크톱 Intel Socket 1155 5.30 4 / 4 2012 31 USD 65 W
152
Intel Core i7-4800MQ
Core i7-4800MQ
노트북용 Intel Socket G3 5.20 4 / 8 2013 253 USD 47 W
153
Intel Xeon X5687
Xeon X5687
서버 Intel Socket 1366 5.20 4 / 8 2011 191 USD 130 W
154
Intel Xeon E3-1225 v2
Xeon E3-1225 v2
서버 Intel Socket 1155 5.20 4 / 4 2012 66 USD 77 W
155
Intel Core i5-3570S
Core i5-3570S
데스크톱 Intel Socket 1155 5.20 4 / 4 2012 220 USD 65 W
156
Intel Core i7-4900MQ
Core i7-4900MQ
노트북용 Intel Socket G3 5.10 4 / 8 2013 588 USD 47 W
157
Intel Core i5-4670T
Core i5-4670T
데스크톱 Intel Socket 1150 5.10 4 / 4 2013 450 USD 45 W
158
Intel Core i5-3330
Core i5-3330
데스크톱 Intel Socket 1155 5.10 4 / 4 2012 63 USD 77 W
159
Intel Xeon W3580
Xeon W3580
서버 Intel Socket 1366 5.10 4 / 8 2009 127 USD 130 W
160
Intel Core i5-2557M
Core i5-2557M
노트북용 Intel BGA1023 5.10 2 / 4 2011 446 USD 17 W
161
Intel Core i7-2600
Core i7-2600
데스크톱 Intel Socket 1155 5.00 4 / 8 2011 114 USD 95 W
162
Intel Core i7-3630QM
Core i7-3630QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 4.90 4 / 8 2012 595 USD 45 W
163
Intel Xeon W3565
Xeon W3565
서버 Intel Socket 1366 4.90 4 / 8 2009 34 USD 130 W
164
Intel Core i7-2617M
Core i7-2617M
노트북용 BGA1023 4.90 2 / 4 2011 618 USD 17 W
165
Intel Core i7-3610QM
Core i7-3610QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 4.80 4 / 8 2012 635 USD 45 W
166
Intel Xeon E5450
Xeon E5450
서버 LGA771 4.80 / 2007 69 USD
167
Intel Core i5-3335S
Core i5-3335S
데스크톱 Intel Socket 1155 4.70 4 / 4 2012 513 USD 65 W
168
Intel Core i5-3330S
Core i5-3330S
데스크톱 Intel Socket 1155 4.70 4 / 4 2012 199 USD 77 W
169
Intel Xeon 5160
Xeon 5160
서버 Intel Socket 771 4.70 2 / 2 2006 92 USD 80 W
170
Intel Xeon E5440
Xeon E5440
서버 LGA771 4.50 / 2008 97 USD
171
Intel Core i5-2400
Core i5-2400
데스크톱 Intel Socket 1155 4.40 4 / 4 2011 32 USD 95 W
172
Intel Xeon W3540
Xeon W3540
서버 Intel Socket 1366 4.40 4 / 8 2009 803 USD 130 W
173
Intel Xeon W3530
Xeon W3530
서버 Intel Socket 1366 4.30 4 / 8 2010 146 USD 130 W
174
Intel Core i7-2760QM
Core i7-2760QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 4.20 4 / 8 2011 304 USD 45 W
175
Intel Core i5-2320
Core i5-2320
데스크톱 Intel Socket 1155 4.20 4 / 4 2011 178 USD 95 W
176
Intel Core i7-2860QM
Core i7-2860QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 4.10 4 / 8 2011 823 USD 45 W
177
Intel Core i5-2310
Core i5-2310
데스크톱 Intel Socket 1155 4.10 4 / 4 2011 164 USD 95 W
178
Intel Xeon X3470
Xeon X3470
서버 LGA1156 4.10 / 2009 72 USD
179
Intel Xeon W3520
Xeon W3520
서버 Intel Socket 1366 4.10 4 / 8 2009 111 USD 130 W
180
AMD Athlon II X4 640
Athlon II X4 640
데스크톱 AMD Socket AM3 4.10 4 / 4 2010 56 USD 95 W
181
Intel Xeon 5150
Xeon 5150
서버 Intel Socket 771 4.10 2 / 2 2006 53 USD 65 W
182
AMD C-50
C-50
노트북용 FT1 BGA 413-Ball 4.00 2 / 2 2010 83 USD 9 W
183
Intel Core i7-3632QM
Core i7-3632QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 3.90 4 / 8 2012 504 USD 35 W
184
Intel Core i7-2720QM
Core i7-2720QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 3.90 4 / 8 2011 476 USD 45 W
185
Intel Core i7-2675QM
Core i7-2675QM
노트북용 Intel BGA1224 3.90 4 / 8 2011 696 USD 45 W
186
Intel Core i5-4460T
Core i5-4460T
데스크톱 FCLGA1150 3.90 / 2014 106 USD
187
Intel Core i5-2500S
Core i5-2500S
데스크톱 Intel Socket 1155 3.90 4 / 4 2011 38 USD 65 W
188
Intel Xeon X3440
Xeon X3440
서버 LGA1156 3.80 / 2009 32 USD
189
AMD Athlon II X4 620
Athlon II X4 620
데스크톱 AMD Socket AM3 3.80 4 / 4 2009 28 USD 95 W
190
Intel Pentium G2130
Pentium G2130
데스크톱 Intel Socket 1155 3.80 2 / 2 2013 89 USD 55 W
191
Intel Core i7-3635QM
Core i7-3635QM
노트북용 Intel BGA1224 3.70 4 / 8 2012 780 USD 45 W
192
Intel Core i7-2600S
Core i7-2600S
데스크톱 Intel Socket 1155 3.70 4 / 8 2011 504 USD 65 W
193
Intel Xeon X5470
Xeon X5470
서버 LGA771 3.70 / 2008 271 USD
194
Intel Core i5-2400S
Core i5-2400S
데스크톱 Intel Socket 1155 3.60 4 / 4 2011 177 USD 65 W
195
AMD Athlon II X4 630
Athlon II X4 630
데스크톱 AMD Socket AM3 3.60 4 / 4 2009 26 USD 95 W
196
AMD Phenom II X4 B95
Phenom II X4 B95
데스크톱 AMD Socket AM3 3.50 4 / 4 2009 101 USD 95 W
197
AMD Phenom II X4 920
Phenom II X4 920
데스크톱 AMD Socket AM3 3.50 4 / 4 2009 43 USD 125 W
198
Intel Core i7-2635QM
Core i7-2635QM
노트북용 Intel BGA1224 3.40 4 / 8 2011 634 USD 45 W
199
Intel Core i7-3770T
Core i7-3770T
데스크톱 Intel Socket 1155 3.30 4 / 8 2012 244 USD 45 W
200
Intel Core i7-3612QM
Core i7-3612QM
노트북용 Intel Socket G2 (988B) 3.20 4 / 8 2012 576 USD 35 W