Polityka prywatności – Technical City

Niniejsza Polityka prywatności określa procedurę gromadzenia, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, podczas gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Technical City (zwaną dalej „Stroną”).

Dane osobowe, które są gromadzone

Kiedy odwiedzasz Stronę, automatycznie gromadzimy pewne dane dotyczące Twojego urządzenia, w tym typ przeglądarki, adres IP, strefę czasową i przechowywane pliki cookie. Ponadto podczas pobytu na Stronie zbieramy informacje o odwiedzonych stronach i przeglądanych produktach, a także o tym, z jakich zasobów i zapytań w wyszukiwarce trafiłeś na Stronę, oraz o tym, jak korzystasz ze Strony. Takie automatycznie gromadzone dane są określane jako „Informacje o urządzeniu”.

Informacje o urządzeniu są gromadzone przy użyciu następujących technologii:

    – Pliki „Cookies” („ciasteczka”) – pliki danych przechowywane na twoim urządzeniu i zwykle zawierające anonimowy unikalny identyfikator. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i sposobów zapobiegania ich przechowywaniu, odwiedź stronę http://www.allaboutcookies.org.

    –„Pliki dziennika” (logi) śledzą Twoje działania na Stronie i gromadzą dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, informacje o dostawcy Internetu, strony, z których użytkownik uzyskał dostęp do Strony i za pośrednictwem których ją opuścił, a także znaczniki daty i godziny.

    – „Sygnały nawigacyjne”, „niewidoczne znaczniki” i „jednopikselowe GIF-y” – pliki elektroniczne służące do rejestrowania tego, w jaki sposób użytkownik przegląda Stronę.

Odnosząc się do „danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli Informacje o urządzeniu.

Jak wykorzystywane są dane osobowe?

Zebrane Informacje o urządzeniu służą do identyfikowania potencjalnego ryzyka lub oszustwa (zwłaszcza odnośnie do adresu IP) oraz głównie do ulepszania i optymalizacji Strony (na przykład do analizy interakcji użytkowników ze Stroną oraz do oceny sukces strategii marketingowych i kampanii reklamowych).

Przekazywanie danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim, które pomagają w ich wykorzystaniu do celów wymienionych powyżej. Na przykład Google Analytics służy do sprawdzania, w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google wykorzystuje dane osobowe, odwiedź: https://policies.google.com/privacy. Możesz również zrezygnować z gromadzenia danych o sobie za pomocą Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W końcu, dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w odpowiedzi na wezwanie, nakaz przeszukania lub inny wymóg prawny dotyczący dostarczenia informacji, lub ochrony praw właścicieli Strony.

Targetowanie behawioralne

Jak opisano powyżej, Twoje dane osobowe są również wykorzystywane do wyświetlania ukierunkowanych reklam lub innych narzędzi komunikacji marketingowej, które mogą Cię zainteresować. Dowiedzieć się więcej o tym, jak działa reklama ukierunkowana, możesz na stronie informacyjnej grupy handlowej Network Advertising Initiative („NAI”), klikając ten link https://thenai.org/about-online-advertising/faq/?tab=2.

Możesz zablokować wyświetlanie ukierunkowanych reklam w następujących zasobach:

    Google: https://myadcenter.google.com

    Amazon: https://www.amazon.com/adprefs

Ponadto możesz odmówić przyjęcia niektórych usług, odwiedzając portal Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info.

Opcja „Bez śledzenia”

Należy pamiętać, że nie zmieniamy procedury gromadzenia i wykorzystywania danych po otrzymaniu żądania „Bez śledzenia” z Twojej przeglądarki.

Prawa użytkownika

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, masz prawo dostępu do gromadzonych przez nas Twoich danych osobowych, a także masz prawo żądać poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami w sposób wskazany poniżej.

Zwracamy również uwagę, że przetwarzamy dane osobowe rezydentów Unii Europejskiej w celu realizacji ewentualnych umów (na przykład przy zamówieniu w naszej Stronie) lub w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza UE, w tym do Kanady lub Stanów Zjednoczonych.

Wprowadzanie zmian

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana, na przykład ze względu na zmiany w naszej praktyce lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce prywatności, zadać pytanie lub złożyć skargę, skontaktuj się z nami przez e-mail: